Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine alenkojnik.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino upravlja podjetje Prodaja motoristične opreme Alen Kojnik s.p., Draža vas 7a, 3215 Loče, matična številka: 6766706000, davčna številka SI25146327, vpisan v poslovni register Slovenije dne 22.1.2015 (316-04-00239-2015/2) (v nadaljevanju »ponudnik«), kot ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletna trgovina posluje in sklepa pogodbe v slovenskem jeziku s pravno – poslovno sposobnimi osebami, starejšimi od 15 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Spletna trgovina ima pravico spremeniti pogoje poslovanja s posodobitvijo te objave. Tovrstne spremembe pogojev so za uporabnika zavezujoče.

Ponudba blaga, ki je objavljena v spletni trgovini, velja do objave preklica ponudbe oz. do odprodaje zalog.

S potrditvijo naročila je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

Dostopnost informacij

V skladu z 43. b čelom ZVPot-UPB2, se ponudnik zavezuje, da kupcu pred nakupom zagotovi naslednje informacije:

1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s prodajnimi storitvami in garancijami),

4. dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)

5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davek in stroške prevoza,

7. način plačila in dostave,

8. časovno veljavnost ponudbe,

9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

10. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV (ponudnik je zavezanec za DDV), razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Upravljavec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma

• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Izdaja računa

Izdan račun se kupcu dostavi skupaj z naročenimi artiklli. V primeru osebnega prevzema v poslovni enoti prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Zahtevaj račun

(vnesi sliko)

Kupoprodajna pogodba

Splošni pogoji so del kupoprodajne pogodbe. Uporabnik, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, prejme račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Naročnik se za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe, sklenjene na daljavo, identificira v podatkovnem obrazcu, ki mu je posredovan ob naročilu storitve/izdelka. Identifikacijski podatki naročnika se štejejo kot pravilni in resnični. Naročnik je v postopku oddaje naročila opozorjen, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in stvarjo nakupa, ki sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe. Po določilih Obligacijskega zakonika je pogodba sklenjena in veljavna, ko se stranki dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe. V kolikor je naročeno blago zavrnjeno ali pa ni bilo prevzeto, stroške poštnine in stroške vračila krije naročnik.

Pravica do odstopa od nakupa

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: motoristicna.oprema@gmail.com.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti ali ga osebno prinese na naslov PE: Alen Kojnik s.p., Draža vas 7a, 3215 Loče.

Potrošnik lahko obvestilo o odstopu predloži podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Vse potencialne nepravilnosti oz. reklamacije skrbno rešujemo skupaj v sodelovanju s kupcem, na za njega najboljši možni način in rešitev.

Menjava blaga

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu pošiljke podjetju pisno sporoči, da mu kupljeno blago ne odgovarja in ga želi menjati za drugo blago in sicer na kontaktni e-naslov motoristicna.oprema@gmail.com . Kupec mora nato blago vrniti podjetju v 30 dneh po pisnem sporočilu, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nepoškodovani. Priložena mora biti kopija računa. Stroške vračila blaga krije uporabnik. Stroške ponovnega pošiljanja blaga krije ponudnik. Možnost zamenjave blaga ne velja za blago ki je bilo izdelano po natančnih navodilih uporabnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. V kolikor ponudnik ni v stanju v roku 30 dni od prejema neustreznega blaga dostaviti nadomestno blago se zavezuje k vrnitvi celotne kupnine. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik za nedoločen čas hrani naslednje podatke ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo ter tudi za obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema s katerim opravlja naročila.

Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 070343455. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov motoristicna.oprema@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) izključno okrajno sodišče Slovenske Konjice. Prodajalec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Upravljavcem, Prodajalcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Stvarna napaka

Kupec mora Prodajalca obvestiti in podati natančen opis napake skupaj z reklamacijskim obrazcem na motoristicna.oprema@gmail.com ali 070343455. Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito napako. Če napaka ni sporna, Prodajalec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Prodajalec ne strinja s stvarno napako oziroma o nje obstaja spor, mora Prodajalec kupcu v enakem roku podati pisen ugovor.

Prodajalec bo poskrbeli da bodo vsi izdelki z naslova reklamacij zamenjani oziroma bo za njih povrnjena kupnina na TRR. Si pa Prodajalec pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

• da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca,

• da vrnjeno blago nima varnostnega pečata oziroma ni v originalni embalaži,

če Prodajalec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

Pravno obvestilo

Spletna trgovina je last podjetja Alen Kojnik s.p., ki spletno trgovino tudi upravlja. Vsebine, objavljene v spletni trgovini so last podjetja Alen Kojnik s.p. in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja Alen Kojnik s.p. Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in takoj popravili objavljene informacije. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih v tej spletni trgovini ali začasnega nedelovanja spletne trgovine.

Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu.

Z uporabo spletne trgovine obiskovalec, kupec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

Podjetje

PRODAJA MOTORISTIČNE OPREME ALEN KOJNIK s.p. 

Draža vas 7A, 3215 Loče

ID za DDV: SI25146327 

(Sem zavezanec za plačilo DDV)

Matična številka: 6766706000

Telefon: 02 292 7300

To top

Nov račun registracija

Že imaš račun?
Prijavi se Ali Resetiraj geslo